Staking 15 maart a.s.

Op 15 maart a.s. wordt er een stakingsdag georganiseerd door vakbonden. De teamleden van OBS Het Palet geven gehoor aan deze oproep. Wij hopen dat u ons hierin ondersteunt en uw kind deze dag thuis kunt opvangen.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, middelbaar en hoger onderwijs. Verschillende actiegroepen, zoals PO in Actie en WO in actie, steunen de staking.