Kindcentrum

Voor en na de schooltijden bent u misschien aan het werk of bezig met andere verplichtingen. Daarom heeft Het Palet een intensieve samenwerking met Partou Kinderopvang. Zij zitten in het gebouw naast de school en verzorgen voorschoolse en naschoolse opvang.

De school overlegt met Partou over de inrichting van de uitdagende leeromgeving, de structuur van het dagritme en de activiteiten en thema’s. De opvang sluit dan ook aan bij de waarden en normen van Het Palet. Zo wordt er binnen Partou en Het Palet gewerkt aan zelfstandig worden, levenshouding en vaardigheden voor de toekomst. Daarnaast mag het spelen niet ontbreken. Kinderen kunnen ontdekken en lol maken in een veilige omgeving. De ervaren pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen om zich zo verder te ontplooien.

Op deze manier wordt een schooldag één geheel voor de leerling en kunt u zich met een gerust hart focussen op uw verplichtingen. Meer weten of uw kind aanmelden? Neem contact op met de school, wij helpen u graag verder.

www.partou.nl/dorpsweg