Missie, visie en kernwaarden

Missie

Het Palet wil kinderen voorbereiden op het leven en werken in de 21e eeuw. We begeleiden alle kinderen in een veilige en uitdagende speel-leeromgeving. Daarbij hebben we oog voor de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Visie

Kinderen kunnen bij ons op school spelen, met en van elkaar leren, talenten ontwikkelen en de wereld ontdekken. Vanuit de gezamenlijke visie handelt elke professional vanuit zijn of haar eigen achtergrond en expertise. Bij ons werken de voor- en naschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzaal) en basisschool intensief samen. Om de overgang van voorschoolse voorziening naar basisschool soepel te laten verlopen, zorgen wij voor een doorgaande lijn. Het werken vanuit dezelfde pedagogische visie is daarin erg belangrijk, omdat dit kinderen duidelijkheid en houvast geeft.

Door goed te kijken naar waar het kind behoefte aan heeft, zorgen wij samen voor een zo passend en compleet mogelijk aanbod. Om de kinderen voor te bereiden op de toekomst, brengen wij de kinderen alle vaardigheden bij die ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de steeds veranderde samenleving.

Kernwaarden

Welkom, Aandacht, Samen, Uitdagend, Vertrouwen, Ontdekken