Team

Het team bestaat uit een vaste kern die al jaren aan de school verbonden is, aangevuld met jonge leerkrachten. Op deze manier kan de groei van de school zowel vanuit ervaring als vanuit nieuwe onderwijsontwikkelingen worden vormgegeven. Wat de leerkrachten van Het Palet kenmerkt is nieuwsgierigheid, gedrevenheid en een kritische kijk op onderwijs. Het team staat open voor verandering en vernieuwing en kijkt met een open vizier naar de toekomst, in samenwerking met ouders en hun kinderen.