Zorg & ondersteuning

Zoals de Wet Passend Onderwijs voorschrijft, biedt Het Palet onderwijs op maat. In eerste instantie neemt de leerkracht de zorg en begeleiding van uw kind op zich. Soms blijkt dan dat er aanvullende behoeften zijn, zoals extra begeleiding buiten de groep, extra leermateriaal of ondersteuning bij een leermoeilijkheid zoals dyslexie of ADHD. Voor deze kinderen is er een team van een Intern Begeleiders en verschillende specialisten binnen de school. Zij kijken samen naar het meest passende lesaanbod en ontwikkelplan van uw kind. Ook deskundigen van buiten de school kunnen, in overleg met u als ouder, adviseren in de zorg en begeleiding. Samen met u bepalen we welke stappen er gezet gaan worden en hoe we dit met uw kind bespreken.

Ook voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben is er een passend aanbod, zowel binnen als buiten de school.