Over ons

 

Het Palet is een openbare basisschool. De diversiteit maakt ons bijzonder: kinderen en leerkrachten met verschillende levensovertuigingen en achtergronden leren van, met en naast elkaar. Waarden en normen als respect en veiligheid zijn hierin belangrijk. Ieder kind heeft eigen talenten, op Het Palet helpen we de leerlingen deze te ontwikkelen. Er wordt hierbij niet enkel gekeken naar cognitieve kennis, maar ook naar sociaal-emotionele ontwikkeling en levenshouding.

De kinderen zitten daar waar mogelijk, in homogenen groepen waar een leerkracht en een onderwijsassistent de begeleiding verzorgen. Aangezien we op onze school veel aandacht besteden aan het zelfstandig werken, kunnen we (vaak) aan de individuele behoeften en mogelijkheden van elk kind tegemoet komen.

Het Palet maakt onderdeel uit van bovenschools bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).