Over ons

Het Palet is een openbare basisschool. De diversiteit maakt ons bijzonder: kinderen en leerkrachten met verschillende levensovertuigingen en achtergronden leren van, met en naast elkaar. Waarden en normen als respect en veiligheid zijn hierin belangrijk. Ieder kind heeft eigen talenten, op Het Palet helpen we de leerlingen deze te ontwikkelen. Er wordt hierbij niet enkel gekeken naar cognitieve kennis, maar ook naar sociaal-emotionele ontwikkeling en levenshouding.

De kinderen zitten in kleine, homogene groepen waar een leerkracht en onderwijsassistent de begeleiding verzorgen. Dit doen we uiteraard in nauw overleg met u als ouder. Ook de onderwijsinspectie is te spreken over onze aanpak, in het rapport van 2016 concludeerden zij dat ons onderwijs goed op orde is.

Het Palet maakt onderdeel uit van bovenschools bestuur Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ).

"We streven ernaar dat elk kind van groep één tot en met acht met plezier naar school gaat" Mirjan Vukkink, directeur