Onderwijs

Een leerling besteedt acht jaar bij ons op school. Vanuit onze visie zijn dat acht jaar waar ouder én kind met plezier op terug kunnen kijken. Daarin vinden wij communicatie en individuele aandacht voor het kind belangrijk. Verder wordt er op Het Palet ook aandacht besteed aan de groepsontwikkeling. Hoe gaan wij met elkaar om? Niet alleen de schoolvakken zijn belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling speelt een rol. Het één versterkt immers het ander!

De leerkrachten op Het Palet streven ernaar om tegemoet te komen aan de behoeften en talenten van het kind. Dit doen we door de kinderen gevarieerd te begeleiden/les te geven; gedifferentieerde instructie, werken aan de instructietafel, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, leren reflecteren, uitgestelde aandacht, samenwerkingsvormen/coöperatieve werkvormen, maatjes werk, zijn belangrijke pijlers in ons lesgeven.

Schoolplan 2023-2027