Voor stagiaires

Het Palet is een opleidingsschool. Wij vinden het onze plicht studenten in opleiding een plek te bieden om ervaring op te doen. De school  heeft een protocol waar precies in staat wat studenten van ons kunnen verwachten en andersom.

Wij zijn heel blij met alle nieuwe input die we via studenten in onze school krijgen.

Neem contact met ons op, als je geïnteresseerd bent in een stageplek bij Het Palet. We zijn tijdens schooluren bereikbaar op 038 – 44 41 924

OBS Het Palet
Dorpsweg 33
8051 XS Hattem
directie@hetpalethattem.nl