Een prachtige school met veel mogelijkheden om je als kind zo optimaal mogelijk te ontwikkelen!

Welkom op Het Palet!

Het onderwijs op Het Palet kan omschreven worden als vertrouwd en gedegen, maar ook als modern en gericht op de toekomst.

Onze missie is om van de acht jaar op Het Palet een prettige tijd te maken voor kinderen én ouders.

Samen maken we de school!

  • Onze school is gehuisvest in een meer dan 100 jaar oud, sfeervol gebouw in het centrum van Hattem.
  • 316 leerlingen
  • Gericht op de toekomst; veel aandacht voor zelfstandig werken

Wat maakt Het Palet uniek?

Het Palet en kinderdagverblijf Partou zijn niet alleen goede buren, maar zoeken elkaar ook op om samen te werken.

Samen zorgen wij ervoor dat de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool makkelijk verloopt. Zo gaan de peuters die al aangemeld zijn bij Het Palet in de laatste maanden van de peutergroep al een paar keer een kijkje nemen bij hun vriendjes in de peuterklassen. Op deze manier is de overgang net iets minder spannend.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren wij samen een gezellig startfeest waar alle kinderen van Partou en leerlingen van het Palet met hun ouders welkom zijn.

De lijnen zijn kort, en overleg is vlot geregeld, we kennen elkaar en weten elkaar goed te vinden. Onze kernwaarden en visie komen overeen. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur bij de kinderen. Zo zorgen we samen voor de doorgaande lijn in onze ontwikkeling voor onze kinderen, zodat elke dag een mooie dag wordt.

Samen is beter!

Modern en gericht op de toekomst

Er wordt gewerkt met tablets en Chromebooks en we maken gebruik van nieuwe (digitale) lesmethodes.

Tegemoetkoming aan individuele behoeften en mogelijkheden van het kind

Aangezien we op onze school veel aandacht besteden aan het zelfstandig werken, kunnen we aan de individuele behoeften en mogelijkheden van elk kind tegemoet komen. Al vanaf de kleutergroepen wordt hier op een speelse manier aandacht aan besteed, o.a. door middel van het planbord. Uiteindelijk werkt ieder kind op Het Palet met een takenkaart en leert zo te plannen en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Positieve benadering

We benaderen de kinderen positief en willen het kind laten zijn, vanuit deze gedachte willen we ze op weg helpen naar de wereld van volwassenen. In een veilig schoolklimaat is er niet alleen veel aandacht voor cognitieve vaardigheden als taal, lezen en rekenen, maar wordt ook de creatieve en sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd, waarbij het leren met en van elkaar, alsmede het aanleren van sociale vaardigheden, belangrijke aandachtspunten zijn.

Elke dag een mooie dag!

Rondom de school is voldoende ruimte om te spelen en te ontdekken. Er zijn diverse pleinen en er is een voetbalveldje op ons eigen terrein. Achter de school ligt de moestuin van Het Palet, waar de leerlingen van groep 6 onder begeleiding mogen tuinieren.

Veel gestelde vragen.

U bent van harte welkom, om samen met uw kind, kennis te komen maken met onze school. U heeft eerst een gesprek met de locatieleider of directeur. Daarna krijgt u een rondleiding door de school en is er ruimte om vragen te stellen. Deze afspraak duurt ongeveer 1 uur.   

U kunt uw kind op iedere leeftijd aanmelden. Bij voorkeur vanaf 3 jaar, zodat we rekening kunnen houden met de komst van uw kind. U kunt hier klikken om een afspraak te maken. Maar u kunt ook telefonisch een afspraak maken of een mail sturen aan Directie Het Palet (Hattem). Wij nemen dan contact met u op! 

Op Het Palet hanteren we een continue rooster.

De schooltijden zijn:  

Maandag t/m vrijdag* (met uitzondering van woensdag):

8.30-14.30

* de kleuters zijn vrijdag om 12.15 vrij

Woensdag:

8.30-12.15

 

Partou verzorgt de Buitenschoolse opvang (voor- en naschools opvang), ze zijn gevestigd naast de school. Meer informatie over Partou? Klik hier

Op de Grote Peuterdag (deze is elk jaar in maart of april) kunt u zonder afspraak de school binnenlopen.

Ook kunt u met de locatieleider of directeur een afspraak maken om te komen kijken.

Wanneer u uw kind al heeft ingeschreven, neemt de leerkracht contact met u op om een wenmoment of momenten af te spreken. Start uw kind direct na de zomervakantie dan wordt hij of zij ook uitgenodigd op de wisselochtend waarom de leerlingen van Het Palet kennismaken met hun nieuwe juf of meester.

De leerkracht stemt met u wenmoment(en) af voordat uw kind 4 jaar wordt, op deze momenten kan uw peuter al een dagdeel mee doen met de kleutergroep (Als uw peuter bij Partou zit, kent het vast al wat kinderen uit de groep).

Plan een kennismaking

De sfeer op onze school moet je voelen en ervaren. Daarom bent u altijd van harte welkom. Wij willen graag dat uw kind(eren) en ook u zelf met plezier terugkijkt op de periode van de basisschool, bij ons op Het Palet.

Dorpsweg 33 8051 XS Hattem
T: 038-4441924 E: directie-palethattem@ooz.nl
Bekijk alle OOZ-scholen